Thẩm Định Giá Bất Động Sản

Bộ phận bất động sản VietValues®  có đội ngũ nhân viên năng động, có kiến thức chuyên môn thẩm định giá vững chắc, kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực về tư vấn bất động sản, tài chính, kế toán và thuế.  Mục tiêu của bộ phận bất động sản VietValues® là cung cấp các dịch vụ như bất động sản, doanh nghiệp, tư vấn đầu tư và giá trị vô hình một cách tốt nhất và chất lượng nhất. 

Kết quả thẩm định giá của VietValues®  thực hiện những mục đích sau:

  • Làm căn cứ để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt chi từ ngân sách Nhà nước 
  • Tính thuế; xác định giá trị tài sản đảm bảo vay vốn ngân hàng; mua bảo hiểm, cho thuê, chuyển nhượng, bán, khoán, góp vốn;
  • Cổ phần hóa, thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp và các mục đích khác theo thỏa thuận (phục vụ công tác điều tra, xét xử, thi hành án);
  • Tư vấn cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
  • Làm cơ sở cho chủ đầu tư, ngân hàng chuyển tiền tạm ứng và thanh toán cho các nhà thầu xây dựngnhư: Vay vốn ngân hàng, hạch toán kế toán; hợp đồng-thanh lý;
  • Làm cơ sở cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định giá sử dụng theo mục đích
  • Chứng minh tài sản, tài chính đi du học, du lịch, hợp tác lao động

Contact:   Ms. Hằng

E: bichhang@vietvalues.com.vn

M: +84 902 464 282

 

Liên hệ