Tư Vấn và Phát triển Bất động sản

 Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, nhóm chuyên gia tư vấn của VietValues® sẽ cung cấp những phân tích và tư vấn chuyên nghiệp bao gồm:

  • Nghiên cứu thị trường và phân tích cung/cầu.
  • Đưa ra giải pháp tư vấn tốt nhất và hiệu quả nhất.
  • Nghiên cứu tiền khả thi.
  • Nghiên cứu tiền khả thi cho dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.
  • Nghiên cứu khả thi.
  • Mua bán và chuyển nhượng.
  • Báo cáo và phát triển dự án.
  • Chiến lược sở hữu bất động sản.
  • Phân tích và chiến lược đầu tư.
  • Phân tích rà soát đặc biệt danh mục

Dựa trên sự cam kết mạnh mẽ về các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp và cách thức làm việc chuyên nghiệp để bảo vệ sự tín nhiệm trước các cơ quan ban ngành cũng như khách hàng mà VietValues® đã xây dựng với khách hàng và cộng sự; Công ty tin rằng sẽ đạt được thành công trong tương lai và mong muốn cung cấp lâu dài các dịch vụ tư vấn định giá đáng tin cậy cũng như chất lượng dịch vụ cho khách hàng về thị trường bất động sản, doanh nghiệp và đầu tư.

 

Contact:   Ms. Hằng

E: bichhang@vietvalues.com.vn

M: +84 902 464 282

 

Liên hệ