Tin Tức

  • Báo cáo mô tả tình hình Bất Động Sản tại khu Đông, TP. HCM trong quý I năm 2019, bao gồm bất động sản nhà ở, bất động sản thương mại và khu công nghiệp.
  • Báo cáo mô tả tình hình Bất Động Sản tại khu vực CBD và khu vực rìa CBD trong quý I năm 2019, bao gồm bất động sản nhà ở và bất động sản thương mại.
1 2

Liên hệ