KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA 2

Mr. Carl Heath: Industrial Director
Cell phone : (VN)+84 906 688 543- (AUST)+61 422 288 543
Email: [email protected]

365 ha

2018-05-16

Bán

Nhà Xưởng

N-A

Dự án: Khu công nghiệp biên hòa 2

Nhà xưởng cho thuê: Khu công nghiệp biên hòa 2

Ngày thành lập: 12/01/1998

Địa chỉ: Số 1 đường 13A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai

Tổng diện tích đất khu công nghiệp: 365 ha

Chi tiết sử dụng đất:

  • Nhà xưởng và Văn phòng: 4.500 m2
  • Nhà bảo vệ: 86,28 m2
  • Căn tin và Nhà vệ sinh: 372,4 m2
  • Nhà ở của chuyên gia: 450 m2
  • Bãi đậu xe: 468 m2
Bạn có thể chia sẻ bài viết

Liên hệ