JAMONA GOLDEN SILK, QUẬN 7

Dịch vụ thẩm định giá

- Diện tích đất: 76.820 m2
- Đất nền: 29.622 m2
- Đất căn hộ: 5.767 m2
- Đất thương mại: 5.997 m2

Image result for JAMONA GOLDEN SILK, QUẬN 7

Liên hệ