KHU DÂN CƯ HÀ ĐÔ, QUẬN 12

Dịch vụ thẩm định giá

- Diện tích đất: 54.982 m2
- Diện tích đất ở: 40.688 m2
- Căn hộ: 3.772 m2
- Nhà phố: 19.110 m2
- Công cộng: 14.293 m2

Image result for KHU DÂN CƯ HÀ ĐÔ, QUẬN. 12

Liên hệ