THUẬN KIỀU PLAZA – QUẬN.5

Dịch vụ thẩm định giá

- Diện tích đất: 10.432 m2
- Diện tích thương mại (3-tầng): 26.083 m2

Image result for thuận kieu plaza

Tin tức

Liên hệ