Lịch sử phát triển

Công ty Thẩm định giá Chuẩn Việt VietValues® thành lập năm 2007 và hoạt động với sự cho phép của:

  • Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. HCM (Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp CTCP, mã số 0305084050);
  • Bộ Tài Chính Việt Nam (Thông báo số 608/TB-BTC) “Về việc công bố Danh sách các Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dich vụ thẩm định giá".
  • Bộ Tài Chính Việt Nam (Quyết định số 3361/QĐ-BTC) - Công bố tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.

VietValues® có văn phòng đại diện tại 10  tỉnh/ thành phố: Tp.HCM, Hà Nội, Bình Phước, Gia Lai, Tiền Giang, Cần Thơ, Lâm Đồng, Bình Dương, Tây Ninh và Đà Nẵng. Và là đối tác thẩm định giá được công nhận của Bộ Tài Chính và Sở Tài nguyên và Môi trường

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Chiến lược

Trong tiến trình hội nhập và phát triển, thẩm định giá ngày càng đóng vai trò rất quan trọng trong việc xác định giá trị tài sản của mọi cá nhân, tổ chức, đơn vị nhà nước và doanh nghiệp. VietValues® đang đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành nghề thẩm định giá tại Việt Nam. Sự ra đời của VietValues® góp phần tích cực vào việc làm minh bạch giá trị tài sản của các cá nhân và tổ chức cho các mục đích khác nhau.

VietValues® cam kết cung cấp những dịch vụ chuyên nghiệp chất lượng; mang lại lợi ích cụ thể và hiệu quả thật sự; đóng góp và hỗ trợ thiết thực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Quý khách hàng; đồng thời phù hợp với các quy định của tiêu chuẩn thẩm định giá, pháp luật hiện hành; bảo đảm tính độc lập về chuyên môn và tính trung thực - khách quan; cũng như bảo mật các thông tin của các đơn vị được thẩm định giá.     

Giá trị cốt lõi

VietValues® cam kết cung cấp những dịch vụ chuyên nghiệp chất lượng; mang lại lợi ích cụ thể và hiệu quả thật sự; đóng góp và hỗ trợ thiết thực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Quý khách hàng; đồng thời phù hợp với các quy định của tiêu chuẩn thẩm định giá, pháp luật hiện hành; bảo đảm tính độc lập về chuyên môn và tính trung thực - khách quan; cũng như bảo mật các thông tin của các đơn vị được thẩm định giá.

Ban Điều Hành

Trần Quốc Tuấn - Tổng Giám Đốc

  • Người sáng lập Công ty Thẩm định giá Chuẩn Việt, VietValues®
  • Kinh nghiệm chuyên sâu về hệ thống pháp luật Việt Nam, đặc biệt quy định liên quan đến đất đai, đầu tư, cổ phần hóa doanh nghiệp và đấu thầu.
  • Hơn 15 năm kinh nghiệm về Tư vấn luật, Thẩm định giá và Quản lý đấu thầu.
  • Kinh nghiệm về tư vấn kinh doanh, tư vấn chiến lược và tư vấn đầu tư.
  • Thành viên Đoàn Luật sự Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thẩm định viên và Thành viên Hội thẩm định giá Việt Nam

Liên hệ