Giới thiệu

Trong tiến trình hội nhập và phát triển, thẩm định giá ngày càng đóng vai trò rất quan trọng trong việc xác định giá trị tài sản của mọi cá nhân, tổ chức, đơn vị nhà nước và doanh nghiệp. VietValues® đang đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành nghề thẩm định giá tại Việt Nam. Sự ra đời của VietValues® góp phần tích cực vào việc làm minh bạch giá trị tài sản của các cá nhân và tổ chức cho các mục đích khác nhau.

Công ty Thẩm định giá Chuẩn Việt VietValues® thành lập năm 2007 và hoạt động với sự cho phép của Bộ Tài Chính Việt Nam, nằm trong danh sách các Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Thẩm Định Giá và  là Công ty tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.

VietValues® có văn phòng đại diện tại 10 tỉnh/ thành phố: Tp.HCM, Hà Nội, Bình Phước, Gia Lai, Tiền Giang, Cần Thơ, Lâm Đồng, Bình Dương, Tây Ninh và Đà Nẵng. Và là đối tác thẩm định giá được công nhận của Bộ Tài Chính và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kể từ ngày 15/03/2024 Công ty Thẩm định giá Chuẩn Việt VietValues® chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Thẩm định giá Vietory

Công ty TNHH Thẩm định giá Chuẩn Việt xin trân trọng thông báo về việc thay đổi tên công ty tới toàn thể Quý khách hàng, đối tác, các đơn vị, tổ chức và cá nhân như sau:

1. Thay đổi tên công ty với các nội dung thay đổi chi tiết sau đây:

 

STT

Nội dung thay đổi

Trước thay đổi

Sau thay đổi

1

Tên Công ty

Công ty TNHH Thẩm định giá Chuẩn Việt

Công ty Cổ phần Thẩm định giá Vietory

2 Logo Công ty

3

Website Công ty

www.vietvalues.com.vn

www.vietory.vn

4

Địa chỉ Email Công ty

tdg@vietvalues.com.vn

tdg@vietory.vn

5

Địa chỉ Email CBNV

@vietvalues.com.vn

@vietory.vn

 

2. Các thông tin khác: Mã số thuế, số điện thoại liên hệ, số fax, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không thay đổi.

Company Profile

 

                      

Đối Tác

Tin Tức

Liên hệ